2015. november 24., kedd

Waldorf Óvdapedagógiai Program - WOP

A Waldorf óvodák működésének alapját a WOP jelenti , melyet a Magyar Waldorf Szövetség honlapjáról lehet letölteni . Ha valaki óvoda alapítást tervez, mindenképpen ajánlatos ennek  elolvasásával kezdeni, de akár ha csak szülőként mélyebben meg szeretné ismerni a pedagógia mögött rejlő filozófiai (antropozófiai) hátteret.
A tartalomjegyzéket átfutva (lent) már rögtön körvonalazódik egy laikus számára is, hogy mi  adja a Waldorf óvodapedagógai módszer lényegét .
Forrás:pinterest

A gyermek megfigyeléséből, annak pontos ismeretéből indul ki. Életkori sajátosságaink figyelembevételével választja meg az eszközöket, módszereket. A gyermekért és nem külső célokért dolgozik , értük alakít ki egy olyan védő közeget, érzelmi biztonságot nyújtó világot, melyben mindenki a saját tempójának megfelelően érhet meg. Egy érthető , kiszámítható, egészséges ritmust ad az évszakok ünnepeivel, a hetek és napok pontosan kidolgozott ritmusaival , szokásaival. A mesék, bábok, játékok, versek, dalok megválasztása is mind mind az évszakhoz, a közelgő ünnephez kötődnek.

A szabad játék fontosságát számtalanszor hallhattuk dr Vekerdy Tamás gyermekpszichológustól, de emellett az is nagyon fontos hogy az óvónő átlátható , kézzelfogható tevékenységekben mutat példát , melyekbe a gyermekeket is bevonja (kerti, háztartási munkák, kenyérsütés). A gyapjúkép készítéstől az akvarellen át az eurimiáig, olyan művészi technikákkal dolgoznak, melyek szabad teret engednek a fantáziának, és fejlesztenek (de nem direkt módon!)

Az óvoda  természetes anyagokkal való berendezése, a játék során használt eszközök, alapanyagok, az elfogyasztott ételek mind egy egészséges, nem túlzsúfolt, természetes környezetet igyekeznek megteremteni, melyben egészséges ritmusban fejlődhetnek a gyermekek....és szülők :)

A Waldorf Óvodapedagógiai Program tartalomjegyzéke:
TARTALOMJEGYZÉK
I. BEVEZETŐ 5
 II. A WALDORF-PEDAGÓGIA EMBERKÉPE  7
III. A KISGYEREK 8 
A kisgyerek mint a világra nyitott érzékszerv 8
Az óvodáskor sajátos képességei: Utánzás – játék – fantázia 9
Az utánzás és a játék fejlődési szakaszai kisgyerekkorban 12 
Az iskolaérettség 13
IV. A WALDORF-ÓVODA CÉLJA ÉS FELADATAI 15
A Waldorf-óvodai nevelés alapgondolatai 15
A Waldorf-óvoda, mint burok – érzelmi biztonság – áttekinthető  világ  16
V. RITMUSOK A WALDORF-ÓVODÁBAN 18
Az ünnepek ritmusa 18
A hét ritmusa 21
A nap ritmusa 22
A napi ritmus egy példája 23
Nyitva tartás, szünidők 24 
VI. A WALDORF- ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI 25
Háztartási, kerti munkák, kézművesség 25
Mese – bábozás – babázás 28
Zene – ének – vers 31
Szép mozgás – a ritmikus játékban, euritmiában  34
Képalkotás és formázás 37
Szabad játék  41 
VII. A WALDORF-ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI 43
          Az óvónő feladatai összefoglalva 43
          Tervezés és visszatekintés 44
           Gyerekmegfigyelés, gyerekmegbeszélés 44
          A konferencia 45
          Együttműködés a szülőkkel 45
VIII. A WALDORF-ÓVODA MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI 47
         A személyi feltételek 47
         A tárgyi feltételek 48
IX. ÖSSZEFOGLALÁS 50
IRODALOMJEGYZÉK 52
MELLÉKLETEK 53
      1. Mi a Waldorf-óvoda? 53
      2. A délutánosság 55
      3. Gyermekvédelem a Waldorf-óvodában 58
      4. A Waldorf-óvodák szervezete, működése 60
      5. A Waldorf-óvodák nevelő munkájához szükséges helyiségek, berendezések és eszközök jegyzéke

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése